Poraďte sa cez telefón: 0904 854 810

POSTUP VÝKUPU NEHNUTEĽNOSTÍ

Napriek tomu, že je každý výkup nehnuteľnosti jedinečný, spísali sme jeho najpravdepodobnejší priebeh do nasledovných niekoľkých bodov. Cieľom je, aby ste si dokázali predstaviť, ako sa samotný výkup nehnuteľnosti uskutočňuje a dokázali sa tak lepšie pripraviť na celý jeho priebeh. Napriek tomu, že je v podstate jednoduchý a rýchly, pre lepšie pochopenie a orientáciu si zaslúži Váš záujem.

Zdôrazňujeme, že každý obchod je špecifický a poradie jednotlivých krokov výkupu sa môže mierne odlišovať.

1. KONTAKTOVANIE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Naši zamestnanci majú bohaté skúsenosti v realitnej oblasti a radi Vám dajú odpoveď na akúkoľvek otázku. Neváhajte nás preto kedykoľvek kontaktovať telefonicky na čísle +421 904 854 810, prostredníctvom E-mailu vykup@radoreality.sk alebo vyplnením nasledovného formulára.

2. OBHLIADKA NEHNUTEĽNOSTI A ANALÝZA VAŠICH POTRIEB

Na osobnom stretnutí vykoná náš zamestnanec obhliadku nehnuteľnosti na základe ktorej určí jej hodnotu. Je dobré, keď si na stretnutie prinesiete aj potrebné dokumenty o nehnuteľnosti a dokumenty o Vašich prípadných záväzkoch. Na základe všetkých týchto informácií vyhodnotíme Vašu aktuálnu situáciu a predložíme Vám najvhodnejšie riešenie.

3. OCENENIE VYKUPOVANEJ NEHNUTEĽNOSTI

Stanovenie výkupnej ceny nehnuteľnosti pozostáva z viacerých krokov. Najprv preštudujeme všetky potrebné informácie k danej nehnuteľnosti a následne vykonáme analýzu trhovej ceny nehnuteľnosti. Navrhovaná cena závisí od stavu vykupovanej nehnuteľnosti (po rekonštrukcii, pôvodný stav), od lokality a taktiež od aktuálnej situácie na trhu nehnuteľností.

4. DOHODA NA SPOLOČNOM POSTUPE

Po odsúhlasení výkupnej ceny z Vašej strany sa spolu dohodneme na realizácii postupu. Oboznámime Vás, aké dokumenty budeme presne potrebovať, odsúhlasíme si spôsob vyplatenia zálohy,  zvyšnej sumy, vyplatenie všetkých veriteľov a oddlženie nehnuteľnosti. Každá situácia je jedinečná a jej priebeh závisí aj od toho, či je na Vašu nehnuteľnosť uvalená exekúcia, dražba, alebo neviete Vašu nehnuteľnosť predať dostatočne rýchlo a za výhodných finančných podmienok.

5. PRÍPRAVA DOKUMENTOV, UZATVORENIE DOHODY A VYPLATENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Po uzavretí ústnej dohody pristúpime v spolupráci s advokátskou kanceláriou k vypracovaniu všetkých dokumentov potrebných na uzatvorenie obchodu. Medzi najčastejšie dohody patria Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Kúpna zmluva, Exkluzívna sprostredkovateľská zmluva, Zmluva o pôžičke zabezpečená záložným právom a iné. Následne zmluvy obsahujúce podmienky výkupu spoločne podpíšeme, uhradíme možné dlhy spojené s Vašou nehnuteľnosťou a kúpnu cenu Vám vyplatíme v hotovosti alebo prevodom na Váš bankový účet.

Na prípravu zmlúv spojených s výkupom budeme od Vás potrebovať nasledovné dokumenty:

  • List vlastníctva
  • Titul nadobudnutia (listinu, na základe ktorej ste nadobudli vlastníctvo, napr. Kúpnu zmluvu, Darovaciu zmluvu, Dedičstvo – notárska zápisnica)
  • V prípade pozemkov a rodinných domov snímku z katastrálnej mapy a geometrický plán, prípadne územný plán a stanovisko obce k stavbe, stavebné povolenie atď.
  • V prípade založenia v prospech banky alebo tretej osoby – záložnú zmluvu (úverovú, zabezpečovaciu zmluvu, zmluvu o pôžičke)
  • V prípade exekučných konaní- vyčíslenú výšku pohľadávok, všetky dostupné listiny od exekútora
  • Výzvu na úhradu dlhov a oznámenie o vyčíslení dlhov
  • Prípadne iné dokumenty potrebné na bezproblémový prevod vlastníckeho práva

6. NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

V prípade záujmu Vám naša spoločnosť ochotne ponúkne nové bývanie v inej nehnuteľnosti z našich vykúpených nehnuteľností, prípadne v spolupráci s realitnou kanceláriou RADO Reality dokáže zabezpečiť náhradné alebo trvalé bývanie. Samozrejmosťou je poskytnutie komplexného právneho poradenstva spojeného s kúpou novej nehnuteľnosti.

MÁTE ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU?