Poraďte sa cez telefón: 0904 854 810

EXEKÚCIA

JE PROTI VÁM VEDENÁ EXEKÚCIA?

V prípade, že je na Váš majetok uvalená exekúcia, máte obmedzené možnosti zaobchádzania s Vašou nehnuteľnosťou, nemôžete ju napríklad previesť na inú osobu. Ak nebudete riešiť vzniknutú situáciu, náklady spojené s exekúciou budú stále narastať a v najhoršom prípade môžete prísť o svoju nehnuteľnosť na dražbe. Preto je najlepšie túto situáciu riešiť čím skôr.

JE NA VÁŠ MAJETOK VYHLÁSENÁ DRAŽBA?

Ak ste neboli schopný splácať svoje dlhy, môže byť na Vašu nehnuteľnosť vyhlásená dražba. Môže sa stať, že o svoju nehnuteľnosť prídete, ale napriek tomu sa nezbavíte všetkých dlhov, nakoľko Vaša nehnuteľnosť môže byť predaná aj len za polovicu trhovej ceny. My dokážeme vyplatiť Vaše dlhy a zabrániť tak hroziacej dražbe.

MÁTE DLHY A CHCETE SA ICH ZBAVIŤ?

Máte úver, nevýhodnú pôžičku a Váš príjem nepostačuje na ich splácanie? Už za veľmi krátky čas sa pokuty a sankcie za nesplácanie (zmluvné pokuty, úroky z omeškania, ...) môžu vyštverať do závratných súm. Omnoho lacnejšie je rýchle vyplatenie Vašich dlhov, než  po určitom čase pod stresom a za nízku cenu predávať Vašu nehnuteľnosť, a v tom najhoršom prípade o ňu aj úplne prísť. Východiskom môže byť dočasné odkúpenie Vašej nehnuteľnosti našou spoločnosťou. Vy ostanete bývať vo svojej nehnuteľnosti a získate čas na vyriešenie Vašej finančnej situácie. 

MÁTE ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU?