Poraďte sa cez telefón: 0904 854 810

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Aké nehnuteľnosti môžem ponúknuť na výkup?

Naša spoločnosť vykupuje všetky druhy nehnuteľností, predovšetkým ide o byty, rodinné domy a pozemky, vrátane komerčných objektov, prípadne garáží. Nerozhoduje stav, hodnota nehnuteľnosti ani lokalita. Vykupujeme aj nehnuteľnosti, na ktoré sú uvalené ťarchy a rôzne bremená.

Pre koho je vhodný výkup nehnuteľnosti?

Výkup nehnuteľností je určený práve tým klientom, ktorí potrebujú urýchliť a zjednodušiť predaj svojej nehnuteľnosti. Či už nemajú čas predávať danú nehnuteľnosť prostredníctvom realitnej kancelárie, alebo nechcú predaj nehnuteľnosti uskutočňovať z viacerých dôvodov sami.
Často krát využívajú túto službu práve klienti, ktorým hrozí exekučné konanie, chcú sa vyhnúť dražbe ich nehnuteľnosti, alebo musia vo veľmi krátkom časovom horizonte splatiť dlhy či nevýhodné pôžičky.
Ide aj o klientov hľadajúcich novú nehnuteľnosť, pričom potrebujú čo najskôr predať pôvodnú nehnuteľnosť a z peňazí získaných z výkupu si môžu kúpiť ich novú nehnuteľnosť.

Ako rýchlo môžem predať svoju nehnuteľnosť?

Ak je Vaša nehnuteľnosť v bezproblémovom právnom stave, neviažu sa na ňu žiadne vecné bremená či ťarchy a k dispozícii máme všetky nevyhnutné dokumenty na výkup, odkúpenie sa môže uskutočniť už v priebehu 48 hodín.

Ako určujeme výkupnú cenu nehnuteľnosti?

Určovanie ceny Vašej nehnuteľnosti stanovujú naši zamestnanci na základe spolupráce so skúsenými realitnými maklérmi a súdnymi znalcami. Vychádzajú z analýzy jej trhovej hodnoty a aktuálneho stavu na trhu nehnuteľností.
Zvyčajne naša spoločnosť vypláca 70 až 100 % trhovej ceny nehnuteľnosti. V prípade, že sa jedná o nehnuteľnosť v pôvodnom stave, v rekonštrukcii alebo v menej lukratívnej lokalite, percentá sú logicky nižšie. Naopak, pokiaľ je nehnuteľnosť lokalizovaná v atraktívnej lokalite a je v dobrom stave, môžeme Vám vyplatiť 80 až 100 % z jej trhovej ceny.
Samozrejme konečnú cenu vieme určiť až po zhliadnutí danej nehnuteľnosti naším zamestnancom, po oboznámení sa s jej právnymi skutočnosťami a vzájomnej dohode s Vami.

Je výkup nehnuteľnosti výhodný?

Mnoho ľudí je stále konzervatívnych a zastáva názor, že výkup nehnuteľnosti je len spôsob, ako môžu špekulantské spoločnosti prísť rýchlo k peniazom a majiteľov nehnuteľností pripraviť o veľké peniaze. Tento názor je však mylný. V súčasnej dobe je výkup nehnuteľností z viacerých dôvodov pre majiteľov výhodný a môže mu pomôcť vyriešiť jeho aktuálnu situáciu. Naša spoločnosť vykupuje nehnuteľnosti v závislosti od trhu, za čo najvyššiu cenu v hotovosti, okamžite a absolútne diskrétne. Dokážeme Vám poskytnúť pomoc pri riešení krízových situácií, navrhnúť postupy, ako sa zbaviť dlhov, či sa vyhnúť exekúcii a dražbe. V prípade, že Vám hrozí exekúcia je múdrejšie nehnuteľnosť predať a to i v prípade, že za ňu dostane nižšiu sumu, ako je jej trhová hodnota, pretože pri exekúcii môžete prísť aj o 40 % svojho majetku.
Okrem toho priamym výkupom usporíte množstvo času a nákladov, vyhnete sa obhliadkam spojených s klasickým predajom nehnuteľností, či už svojpomocne alebo prostredníctvom realitnej kancelárie. Zabezpečíme Vám právny servis, odbremeníme Vás od komunikácie s úradmi a garantujeme Vám vysoko profesionálny a diskrétny prístup. Vo vzťahu k našim klientom sme maximálne flexibilní a ku každému klientovi máme individuálny prístup vrátane tvorby špecifických postupov a riešení na mieru.

Je výkup nehnuteľností bezpečný?

Jednoznačne áno!!! Spolupracujeme s renomovanou advokátskou kanceláriou, čím je zabezpečená právna istota všetkých transakcií.

Čo môže nastať, ak nebudem svoje finančné problémy riešiť?

V prípade, že nebudete riešiť Vaše finančné problémy, môžete sa dostať do veľmi nepríjemnej situácie. Viac informácií ako riešiť vzniknuté problémy nájdete na tejto stránke.

Čo v prípade, ak je moja nehnuteľnosť zadlžená?

Aj v tomto prípade máme pre Vás výhodné riešenie. Ak je na Vašu nehnuteľnosť uvalené záložné právo, dlžíte peniaze správcovi nehnuteľnosti , alebo sa Vás dokonca týka exekúcia či dražba, výkup nehnuteľnosti je tým najlepším riešením. Vyplatíme za Vás všetky dlhy a v spolupráci s advokátskou kanceláriou Vás budeme zastupovať v komunikácii s príslušnými úradmi, aby sme sa spoločne vyhli dražbe Vašej nehnuteľnosti za najnižšiu cenu. Všetky záväzky za Vás uhradíme a spoločne dospejeme k vyriešeniu Vašej aktuálnej nepriaznivej situácie.

Aké dokumenty budeme od Vás potrebovať?

Právne dokumenty si z väčšej časti zabezpečujeme sami, s ostatnými dokumentmi Vám ochotne pomôžu naši zamestnanci. K vypracovaniu kúpnych zmlúv od Vás budeme potrebovať nasledovné dokumenty:
  • List vlastníctva
  • Titul nadobudnutia (listinu, na základe ktorej ste nadobudli vlastníctvo, napr. Kúpnu zmluvu, Darovaciu zmluvu, Dedičstvo – notárska zápisnica)
  • V prípade pozemkov a rodinných domov snímku z katastrálnej mapy a geometrický plán, prípadne územný plán a stanovisko obce k stavbe, stavebné povolenie atď.
  • V prípade založenia v prospech banky alebo tretej osoby – záložnú zmluvu (úverovú, zabezpečovaciu zmluvu, zmluvu o pôžičke)
  • V prípade exekučných konaní- vyčíslenú výšku pohľadávok, všetky dostupné listiny od exekútora
  • Výzvu na úhradu dlhov a oznámenie o vyčíslení dlhov
  • Prípadne iné dokumenty potrebné na bezproblémový prevod vlastníckeho práva

Zverejníte niekde moju nehnuteľnosť?

Nemusíte sa obávať, Vaša nehnuteľnosť nebude inzerovaná na žiadnom internetovom portáli, webovej stránke či printovom médiu. Všetky podrobnosti vzájomnej spolupráce podliehajú mlčanlivosti, v kontakte budete len s naším zamestnancom a Vašu nehnuteľnosť diskrétne a v čo najkratšom možnom čase odkúpime.

MÁTE ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU?